Fiscale regelgeving voor bedrijfskleding

Borduurbedrijf Mowi Industrie adviseert u om onderstaande informatie van de belastingdienst te lezen zodat u inzicht krijgt in de mogelijkheden voor een fiscale regelgeving voor bedrijfskleding.

Als u kleding ter beschikking stelt (u blijft de eigenaar) aan uw werknemer die hij geheel of gedeeltelijk op de werkplek draagt, is dit onbelast als de kleding aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • De kleding is uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls.
  • De kleding is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm² in totaal. Deze voorwaarde geldt per kledingstuk. Voor het bepalen van de oppervlakte gaat u uit van een denkbeeldig vierkant of rechthoek om de uiterste punten van het logo.
  • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, is de waarde van de kleding loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Er is sprake van een uniform als een (bepaalde) categorie werknemers gelijke kleding draagt die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. De kleding van bijvoorbeeld militairen en stewardessen wordt als uniform beschouwd, maar dat geldt niet voor de zwarte broek met blauwe blazer van chauffeurs. Of er sprake is van een uniform en uit welke onderdelen een uniform bestaat, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Het gaat daarbij om de herkenbaarheid van de kleding in relatie tot het bedrijf van de werkgever, bijvoorbeeld:

  • Is er sprake van uitbundige bedrijfskleuren die ervoor zorgen dat een derde de kleding associeert met uw bedrijf of organisatie?
  • Is dezelfde kleding te koop in gewone winkels?

Deze aspecten kunt u met ons afstemmen. Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform dat voor de uitoefening van de dienstbetrekking wordt gebruikt, dan is dat kledingstuk werkkleding. In dat geval is het niet relevant of een onderdeel van een uniform afzonderlijk niet als zodanig herkenbaar is of buiten de dienstbetrekking gedragen zou kunnen worden.

De verstrekking van kleding kan samenhangen met verplichtingen die u hebt op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals speciale isolerende of beschermende kleding (zie ook: Arbovoorzieningen). In zo’n geval is ter beschikking gestelde kleding onbelast. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De verstrekking van kleding maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De kleding wordt overwegend tijdens werktijd gedragen.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Werkkostenregeling: stroomschema werkkleding

Gebruik de stroomschema om te bepalen of voor de kleding die uw werknemers op het werk dragen, belast is. Deze kunt u vinden op de website van de www.belastingdienst.nl

Galerij